Fritids- og Ungdomsklub

Fritids- og Ungdomsklub

Klubberne i Fortunaskolen ligger ikke alle på de enkelte skolers matrikler, men der ligger klubber i alle nærområder og tæt på de enkelte skoler og nærmiljøer.

Klubberne i Fortunaskolen er kendetegnede ved:

  • Engagerede medarbejdere.

  • Nærvær og konstruktive relationer mellem medarbejdere og medlemmer.

  • At være en aktør, der efter behov samarbejde med alle aktører omkring de enkelte medlemmer.

Klub begrebet er baseret på at medlemmerne frivilligt deltager i livet i og omkring deres klub. Det både kræver og opøver engagement, medborgerskab, aktiv deltagelse og mange andre gode egenskaber, som tilsammen gør medlemmerne til robuste og selvstændige aktører i eget liv.

Klubberne er opdelt i:

Fritidsklubtilbud for børn der går i 4. klasse til og med 6. klasse. Her er åbent på hverdage fra 14:00 til 17:00 og en aften ugentligt fra 17:00 til 20:00.
Fritidsklubberne har lukket uge 29 & 30 og på øvrige lukkedage, f.eks. dagen efter kr. himmelfart. Se i øvrigt "værd at vide om sfo, klub samt førskole" for yderligere info om bl.a. ferier og lukkedage.

Ungdomsklub for unge fra og med 6. klasse til og med den sæson de fylder 18 år.
Der er åben 3 aftner fra kl. 18:00-21:00 i perioden fra 15. sept. til 15. maj i alle 3 klubber i Fortunaskolen.
I perioden 15. maj til 15. sept. er der åbent 1 aften pr. uge pr. klub. I fortunaskolen har de 3 klubber arrangeret det således at de har åbent på forskellige aftner. Det betyder at medlemmerne stadig har adgang til klub 3 aftner hvis de ønsker det.
Mandag aften er der åbent i Klub Bramming, onsdag i Klub Gørding og torsdag i Klub Vejrup.

I ugerne 29 & 30 er ungdomsklubberne helt lukkede. Se i øvrigt "værd at vide om sfo, klub samt førskole" for yderligere info om bl.a. ferier og lukkedage.

Åbningsdage og tider kan ændres hvis Byrådet eller Fortunaskolens ledelse beslutter der.

Klub Bramming:
Idræts Allé 12 B
6740 Bramming
Tlf. 76 16 80 61
Konstitueret pædagogisk leder for fritidsdelen: Anette Thim Jacobsen
anet4020@esbjergkommune.dk
Mobil. 21316386

Klub Gørding:
Nørregade 74
6690 Gørding
Tlf. 76 16 77 34
Pædagogisk leder for fritidsdelen: René Løfquist
rel@esbjergkommune.dk
Mobil. 21533835

Klub Vejrup:
Skolevænget 5a, Vejrup
Post adresse: Skolevænget 3a, Vejrup
6740 Bramming
Mob. 20 41 89 22 (primær)
Pædagogisk leder for fritidsdelen: Betina Iza Enevoldsen
beene@esbjergkommune.dk
Mobil. 21674701