Bakkevejens Skole Fortuna

Bakkevejens Skole Fortuna

Bakkevejens Skole Fortuna

Bakkevejens Skole er en stor byskole fra 1906. Med en beliggenhed tæt på sø og grønne områder, svømmehal, idrætsfaciliteter og boldbaner, er der muligheder for, at gøre undervisningen varieret, udfordrende og vedkommende.

Bakkevejens Skole er karakteriseret ved et trygt og godt læringsmiljø varetaget af dedikerede lærere og pædagoger. Skolen vægter faglighed, trivsel og et godt forældresamarbejde.

Som afdeling under Fortunaskolen har vi særligt fokus på ny viden på læringsfronten og de skærpede krav til elevernes læring. Derfor er vi optagede af bl.a. synlig læring, målstyret undervisning og smart skolestart, ligesom vi sigter mod at få bevægelse ind i elevernes hverdag. Altid med elevens læring og trivsel i fokus.

Bakkevejens Skole Fortuna har ud over almendelen fra 0. – 9. klasse (2-3 spor), en SFO, førskolebørn, specialklasser, segregeret tilbud og modtagerklasser.

Bakkevejens Skole Fortuna
Bakkevej 2
6740 Bramming

Linje S, Bakkevej

Linje S er en et segregeret tilbud til elever i Esbjerg Kommune. Forud for, at en elev kan få et skoletilbud på Linje S. Skal eleven visiteres via det centrale visitationsudvalg, DUS.

Målgruppen er elever fra 0. - 10. klasse med en kombination af svære sociale, emotionelle, kognitive, kommunikative og/eller relationelle vanskeligheder. Der vil ofte være tale om sammensatte vanskeligheder.

Fælles for eleverne er, at de ikke i tilstrækkelig grad har profiteret af en systematisk, kontinuerlig indsats over tid i den almene skole. Der er således tale om elever, der på grund af deres funktionsniveau og udfordringer hidtil ikke har profiteret af tilbuddet i en almenklasse.

Vores mål er at fremme udviklingen hos eleverne i overensstemmelse med de retningslinjer, der er angivet i Folkeskolelovens formålsbeskrivelse.

Vi tilbyde eleverne et miljø, hvor der er mulighed for at tilvejebringe særlig undervisningsdifferentiering og individuelle undervisningsplaner, som tager udgangspunkt i den enkelte elevs kompetencer og potentialer. Så eleverne kan blive så dygtige de kan.

Vi har fokus på inklusion, hvor det giver mening for grupper af elever eller for den enkelte elev.

Hvert år revisiteres eleverne, for at gøre status på deres udvikling og om de fortsat skal følge skoletilbuddet eller om de igen skal fuld inkluderes i almendelen.