Egekratskolen Fortuna

Egekratskolen Fortuna

Egekratskolen Fortuna

Egekratskolen Fortuna er beliggende ca. 10 km fra Bramming i byen Grimstrup. Vi er en skole med ca. 100 elever fordelt på ét spor fra 0. – 6. klassetrin. Ligeledes er der tilknyttet en velfungerende SFO til afdelingen.

Egekratskolen Fortuna er karakteriseret ved et trygt og godt læringsmiljø varetaget af dedikerede lærere og pædagoger. Vi er en skole med god plads og særdeles fine udearealer som inkluderer skov med skovhytte, multibane, og legepladser i naturlige omgivelser.

Som afdeling under Fortunaskolen har vi særligt fokus på ny viden på læringsfronten og de skærpede krav til elevernes læring. Derfor er vi optagede af bl.a. synlig læring, målstyret undervisning og smart skolestart, ligesom vi sigter mod at få bevægelse ind i elevernes hverdag.