Værdigrundlag

Værdigrundlag

Værdigrundlag

Kære alle på Fortunaskolen!

Da vi startede som ny skole i august 2015, blev det aftalt i bestyrelsen, at vi i opstartsfasen ville fortsætte med de principper, værdier og ordensregler, vi havde rundt omring på afdelingerne, indtil vi fik udarbejdet noget fælles for os alle.

Nu er vi godt i gang med år 2 på Fortunaskolen, og der er stadig elementer, som vi endnu ikke har udarbejdet fælles standarder for, men mængden af fælles gods er voksende, og senest har vi færdiggjort udarbejdelsen af en fælles mission og vision samt et værdigrundlag for skolen, som skal sikre en fælles forståelse af, hvad Fortunaskolen er for en skole, og hvad vi vægter og vil arbejde for at opnå med vores elever.

Arbejdet med at nedfælde en mission, vision og et værdigrundlag for Fortunaskolen har været et stort projekt, som har stået på i hen ved et år, og som har involveret alle med tilknytning til skolen. Skolebestyrelsen vedtog kort før efterårsferien det, som en bredt sammensat arbejdsgruppe var nået frem til, og som jeg vil præsentere i det følgende.

Medarbejdere og elever er allerede blevet præsenteret for vores nye mission og vision samt det tilhørende værdigrundlag, og på stormødet lige før efterårsferien orienterede jeg de fremmødte forældre herom. Med denne skriftlige orientering er alle på Fortunaskolen nu orienteret.

Det er vigtigt for alle på og omkring en skole, at vi har en fælles holdning til, hvorfor vi overhovedet driver skole. Meget fremgår selvfølgelig af folkeskoleloven, men derudover er det givtigt, at vi kort og præcist har formuleret en mission, der i én sætning forklarer, hvad der er Fortunaskolens eksistensberettigelse, og hvad vi alle skal bidrage med og til hver eneste dag. Og med alle, mener jeg både medarbejdere og ledelse, elever og forældre. Dette HVORFOR er for Fortunaskolens vedkommende formuleret således:

VI SKABER GROBUND FOR FREMTIDEN.

Missionen forpligter os på at forberede eleverne til fremtiden. HVORDAN, siger missionen ikke noget om, men det gør de værdier, som er udarbejdet sammen med missionen, og som ved at indgå som en naturlig del af skoledagen på Fortunaskolen skal bidrage til, at vi lykkes med missionen:

FORTUNASKOLEN
EN DYNAMISK SKOLE I BEVÆGELSE, HVOR VI

  • ER AMBITIØSE OG ENGAGEREDE I DANNELSEN AF DET HELE MENNESKE
  • SAMARBEJDER OM AT SKABE EN ORDENTLIG OG TRYG SKOLE
  • TAGER ANSVAR FOR FÆLLESSKAB OG TRIVSEL


Som det sidste element i de overordnede pejlemærker for Fortunaskolen følger visionen for skolen. Visionen fortæller noget om, HVAD man gerne skulle opleve og mærke, når man om nogle år har sin gang på skolen:

FORTUNASKOLEN – FOR LIVSGLÆDE OG LÆRINGSLYST

Livsglæde og læringslyst er store ord, men gode at pejle efter. For hvis elever, personale og ledelse trives og har lyst til at lære nyt og mod på at udvikle sig, er vi lykkedes med at skabe den skole og arbejdsplads, der er målet for vores bestræbelser.

En ting er, hvad der står på et stykke papir som dette. Noget helt andet er, hvordan det af den enkelte opleves i hverdagen, men det er uomtvisteligt, at når vi lykkes, er der overensstemmelse mellem ord og handling. Dette kommer der ikke af sig selv, og derfor vil I alle i løbet af det sene efterår og foråret blive inviteret til at være med til at uddybe værdierne, for at give dem ”kød og blod”. Nærmere information herom følger.

Sammen med mission, vision og værdier har bestyrelsen ligeledes vedtaget et sæt nye ordensregler for Fortunaskolen. Ordensreglerne og skoles værdier er tæt sammenbundne og skal begge bidrage til, at eleverne på Fortunaskolen får det bedst mulige afsæt ind i deres ungdoms- og voksenliv:

  • Vi er alle ansvarlige for, at skolen er et godt lære- og værested.
  • Vi accepterer og passer på hinanden, og respekterer hinandens grænser.
  • Vi lytter, taler pænt til og om hinanden.
  • Vi passer på hinandens og skolens ting.
  • Vi er alle på skolens område hele skoledagen, med mindre andet er aftalt.


Jeg ser frem til i samarbejde med alle jer involverede at virkeliggøre mission, vision og værdisæt på Fortunaskolen. Der er tale om et ambitiøst projekt, hvis vi skal gå hele vejen, men netop fordi det ambitiøse er en del af vores værdigrundlag, skal vi turde og tro på det.

Med venlig hilsen
Jan Lagoni, skoleleder

 

Mission, vision og værdigrundlag
Ordensregler