Vejrup Skole Fortuna

Vejrup Skole Fortuna

Vejrup Skole Fortuna

Vejrup Skole Fortuna er beliggende ca. 10 km nordøst for Bramming i byen Vejrup. Vi er en skole med ca. 100 elever, 10 lærere og tre pædagoger fordelt på et spor fra 0. – 6. klassetrin.

Vejrup Skole Fortuna er karakteriseret ved et trygt og ordentligt læringsmiljø, hvor elevernes trivsel og læring er i højsædet varetaget af dedikerede lærere og pædagoger. Vi er en skole med god plads og særdeles fine udearealer, som inkluderer skov, kunststofbane, bålhytte og legepladser i naturlige omgivelser. Skolen er i særdeles god stand og veludstyret på IT-fronten med bl.a. smartboards i alle lokaler samt iPads og bærbare til rådighed for eleverne.

Vi har tradition for at knytte undervisning op på udeliv og lokalsamfund mhp. at skabe levende og vedkommende læring.

Som afdeling under Fortunaskolen har vi særligt fokus på ny viden på læringsfronten og de skærpede krav til elevernes læring. I den forbindelse er vi i Vejrup særligt optagede af:

  • Synlig læring, hvor eleven er involveret i egen læringsproces. Det betyder, at der arbejdes med tydelige fælles og individuelle mål, elevfeedback samt brugen af væggen som den tredje lærer.
  • Klasseledelse, da klare og tydelige regler og gensidige forventninger er afgørende for et godt læringsmiljø.
  • Læringslyst, som er en del af vores værdigrundlag. Vi stræber efter, at gøre undervisningen spændende, undersøgende, vedkommende m.m. for at skabe læringslyst hos eleverne.
  • Bevægelse i undervisningen og gennem skoledagen er ligeledes i fokus, da det understøtter læring.
  • Ydermere har vi mange traditioner gennem året, bl.a. faste arrangementer ved højtider. Her inviterer vi forældre, bedsteforældre eller byens borgere til udstilling, teater, sang, fest og lign.

Vi er desuden nabo til et fritidscenter med hal, multisal og ungdomsklub for de største elever.

Adressen for Vejrup Skole Fortuna:
Skole
Skolevænget 3
6740 Bramming
SFO
Skolevænget 3a
6740 Bramming